Participants

 

Participants

ARANTES Virginie, CAI Rong, CHEN Xiaohan, CHEN Yanyi, FENG Lei, GALIL Zohar, HUANG Shan,
ILINSKAYA Svetlana, JOHANSSON Simon, KARIM Igor, KOZIOL Karolina, LAW Chloe, LIU Yongshen,
MUSILOVÁ Marta, SONG Ge, ST. JOHN Reidun Hope, WANG Dan, WANG Zi, XU Heng, YU Chuan

Instructors

COCKAIN Alex, JARRIGEON Anne, YOUNGBLOOD Michael

Organizers & Coordinators

BAHROUN Allan, KARLACH Jan